Kalender

Stilling/Skanderborg Gruppe


De faste:

Ultimo Februar: Generalforsamling i forbindelse med den årlige Gruppelejr

Som hovedregel Hver 1. Torsdag i måneden: Ledermøde

4 gange årligt: Gruppebestyrelsesmøde