Arrangementer

Vi vil i gruppen tilstræbe at arrangere forskellige arrangementer.

Hvor vi håber at forældre til vores spejdere, eller andre, vil hjælpe til med at få disse til at glide smertefrit. For nogle af disse arrangementer, er med til at vi kan holde kontingenterne på et fornuftigt niveau.