Om Gruppen

Stilling Gruppe havde første møde 11. maj 1989 og blev 1. september optaget i spejderkorpset KFUM-spejderne i Danmark.
Gruppen har nu over 30 aktive medlemmer + en række frivillige. Medlemmerne kommer fra både Stilling og Skanderborg.

Mødestedet er Spejdergården på Stilling Landevej 23, som vi har lejet af Naturstyrelsen.
Placeringen af vores nye spejderhus ca. midt imellem de to byer er helt perfekt.

Gruppens bank: Danske Bank med registreringsnr. 1551 kontonr. 3677010541.
Kontingent er pt. 450,- kr. pr. ½ år, og bliver opkrævet automatisk via vores Medlemsservice 1. April og 1. Oktober.

Man tilmelder sig via linket i Fanebladet "Vil du være spejder?"
Når man udmelder sig, SKAL udmelding ske via medlemsservice.


Gruppebestyrelsen

Det er gruppebestyrelsen, som har ansvaret for gruppens liv og virke. Gruppebestyrelsens opgave er at sørge for de bedst mulige rammer for spejderarbejdet, samt sørge for at gruppens arbejde lever op til korpsets formål og love.
 
I dokumentsamlingen nederst på siden findes dokumenter vedrørende gruppebestyrelsens opgaver, årsplan og mødereferater.
 
Gruppebestyrelsen består i øjeblikket af:
 
Gruppeledelsen:
Forældre
  • Forældrevalgt: Maria Laygardt
  • Forældrevalgt  Ann Loft
  • Forældrevalgt: Sasha Hornstrup Christensen
  • Forældrevalgt: Kirsten Friis Christensen
Formænd for faste udvalg:
  • Husudvalget: Finn Due Rasmussen
  • IT-udvalget: Kim Friis
  • Festivalgruppen: Charlotte Klose
Valgt af ledere m.fl.
  • Enhedsleder: Jytte Fjordmand
  • Enhedsleder: Klaus Rasmussen
  • Enhedsleder: Anne Mette Andersen