Gruppen

Stilling Gruppe havde første møde 11. maj 1989 og blev 1. september optaget i spejderkorpset KFUM-spejderne i Danmark.
Gruppen har nu over 30 aktive medlemmer + en række frivillige. Medlemmerne kommer fra både Stilling og Skanderborg.

Mødestedet er Spejdergården på Stilling Landevej 23, som vi har lejet af Naturstyrelsen.
Placeringen af vores nye spejderhus ca. midt imellem de to byer er helt perfekt.

Gruppens bank: Danske Bank med registreringsnr. 1551 kontonr. 3677010541.
Her kan du indbetale kontingent (pt. 450,- kr. pr. ½ år) og tilmelding til ture m.v. Husk at angive navn på spejderen.


Grupperådet

Grupperådet er gruppens bestyrelse, som har ansvaret for gruppens liv og virke. Grupperådets opgave er at sørge for de bedst mulige rammer for spejderarbejdet, samt sørge for at gruppens arbejde lever op til korpsets formål og love.
 
I dokumentsamlingen nederst på siden findes dokumenter vedrørende grupperådets opgaver, årsplan og mødereferater.
 
Grupperådet består i øjeblikket af:
 
Gruppeledelsen:
Forældre
 • Forældrevalgt: Gitte Urhøj
 • Forældrevalgt: Turi Lykke Møller
 • Forældrevalgt: Ann Loft
 • Forældrevalgt: Anders Lorenzen
 • Forældrevalgt: Alex Jonas Andersen
 • Forældrevalgt: Kirsten Friis Christensen
Formænd for faste udvalg:
 • Husudvalget: Finn Due Rasmussen
 • IT- og markedsføringsudvalget: Tue Abrahamsen
 • Festivalgruppen: Charlotte Klose
Valgt af ledere m.fl.
 • Gruppeassistent: Lillian Kuntz
 • Enhedsleder: Simon Due Rasmussen
 • Enhedsleder: Jytte Fjordmand
 • Enhedsleder: Kim Friis
 • Enhedsleder: Anders Juhl Nielsen
 • Enhedsleder: Kenneth Lave Kuntz