Forside‎ > ‎

Generalfrosamling

indsendt 30. apr. 2021 03.08 af Stilling Gruppe

Hermed indkalder vi til generalforsamling, i KFUM Spejderne Stilling Gruppe, torsdag den 20/5 kl. 19.05 på spejdergården

 

Vi henstiller til størst muligt fremmøde, uanset om man vil i bestyrelsen eller ikke, da at hvis der ikke er nok forældre, der ønsker at sidde i bestyrelsen, er vi nødt til at have jeres accept på en eventuel nødplan. Vi gør opmærksom på; INGEN imod deres vilje vil blive valgt ind i bestyrelsen.

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

  1. Valg af referent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
  5. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter.
  6. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Valg til Festivalgruppen
  9. Valg til Husudvalg
  10. Eventuelt.

 

 

På gruppens vegne

 

Kim Friis

Gruppeleder

Comments